Nước hoa (tiếng Anh-Perfume, tiếng Pháp-Parfum), hay Dầu Thơm, được bắt nguồn từ cụm từ Latin “Per fumum” có nghĩa là “truyền tải thông qua sương/khói”. Có lịch sử phát triển hàng ngàn năm, gắn liền với lịch sử văn minh của loài người. Là hỗn hợp các chất tạo mùi như tinh dầu, chất thơm, chất hãm hương (lưu hương), và dung môi hòa tan. Dùng để tạo ra cho cơ thể người, con vật, đồ vật hay không gian một mùi hương dễ chịu.

-20%
150.000 120.000
-33%
-34%
290.000 190.000
-36%
280.000 180.000
-34%
290.000 190.000
-34%
290.000 190.000
-36%
280.000 180.000
-33%
300.000 200.000
-33%
300.000 200.000
-36%
280.000 180.000
-37%
270.000 170.000
-30%
330.000 230.000
-30%
330.000 230.000
-18%
120.000 98.000
-36%
280.000 180.000
-36%
280.000 180.000
-36%
280.000 180.000
-38%
260.000 160.000
-37%
270.000 170.000
-23%
390.000 300.000
-36%
-36%
280.000 180.000
-34%
290.000 190.000
-37%
270.000 170.000
-37%
270.000 170.000