Son môi là một loại vật dụng dùng để trang điểm, nó là vật dụng có lẽ là không thể thiếu với một người phụ nữ đẹp được dùng để tô thêm vẽ xinh xắn duyên dáng của người phụ nữ

1.400.000
1.400.000

Son MAC

MAC Catty

610.000
610.000
610.000

Son MAC

MAC 5 Alarm

610.000
610.000

Son MAC

MAC Ruby Woo

610.000
610.000

Son MAC

MAC Whirl

610.000
610.000
610.000
610.000
610.000

Son MAC

MAC Stunner

610.000

Son MAC

MAC So Chaud

610.000

Son MAC

MAC Silly

610.000
610.000
610.000

Son MAC

MAC Red

610.000

Son MAC

MAC Rebel

610.000
610.000
610.000
610.000
610.000
610.000
610.000

Son MAC

MAC Morange

610.000

Son MAC

MAC Mehr

610.000
610.000
610.000
610.000
610.000
610.000
610.000
610.000
610.000

Son MAC

MAC Flamingo

610.000
610.000

Son MAC

MAC Diva-ish

610.000
610.000
610.000
610.000

Son MAC

MAC Chilly

610.000
610.000